00005-6PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศ Data Management Center วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ประกาศ Data Management Center วันที่ 3 กรกฎาคม 2561


เปิดระบบให้กรอกข้อมูลระยะที่ 2 (ข้อมูล 10 พ.ย. 2561)
แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ขณะนี้ ระบบ Data Management Center สามารถดำเนินการได้แล้ว ปุ่มยืนยันจะขึ้นในวันที่ 5 พ.ย. 2561 และจะปิดระบบในวันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 00.00 น.

เนื่องจากรอบที่ผ่านมามีคำร้องขอแก้ไขข้อมูลจากเขตและโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น
1. ไม่ตรวจสอบเมนูวันเกิดที่มีปัญหา ยืนยันอายุเด็กมาผิด ทำให้จำนวนเด็ก ลดลง / กรอกอายุนักเรียนผิดไม่ตรงกับเอกสารจริง
2. ไม่ตรวจสอบจำนวนนักเรียนก่อนยืนยัน กรอกเด็กตกหล่นไปหลายคน
3. จำนวนห้องเรียน ใส่มาเป็นจำนวนนักเรียนทำให้ข้อมูลโรงเรียนผิดพลาด
4. ใส่ชั้นเรียนนักเรียนผิด / แอบใส่นักเรียนอายุไม่ถึงเข้ามาในชั้นเรียนที่สูงกว่า
5. เขตลืมติ๊กโรงเรียนในโครงการพักนอนหรืออนุมัติเปิด อ. 1 ให้โรงเรียน

มีข้อผิดพลาดหลายอย่างที่ไม่อาจจะตรวจสอบผ่านตัวตรวจเช็คได้ทั้งหมด ซึ่งทางเราต้องขอความกรุณาเจ้าหน้าที่เขตและโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันมาในรอบ 10 พ.ย. 2561 ต่อไป


Admin : admin admin   [แก้ไข]
11/10/2018 - 08:15

 

หน้า : 1