00003-6PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เปิดระบบให้กรอกข้อมูล 10 มิ.ย. 2561
แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ขณะนี้ ระบบ Data Management Center สามารถดำเนินการได้แล้ว ปุ่มยืนยันจะขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย. 2561 และจะปิดระบบในวันที่ 10 มิ.ย. 2561 เวลา 00.00 น.      Admin : admin admin   [แก้ไข]
11/10/2018 - 08:14

 

หน้า : 1