00002-6PHP infoBoard V.7 Plus
เปิดระบบให้กรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560

ประกาศ วันที่ 3 มีนาคม 2561เปิดระบบให้กรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ขณะนี้ ระบบ Data Management Center รอบสิ้นปีการศึกษาปี 2560 ให้เข้าดำเนินการได้แล้ว โดยมีข้อควรระวังดังต่อไปนี้

    นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2561 (จบมาจากโรงเรียนอื่น) ห้ามกรอกเข้าในโรงเรียนรอบนี้เด็ดขาด หากทำพลาดให้รีบย้ายออกไปก่อน
    นักเรียนที่สอบปลายภาคที่โรงเรียน (จบที่โรงเรียนเราในปี 2560) ห้ามย้ายออก(เข้าใจผิดคิดว่าเป็นการทำจบ) ให้ทำข้อมูลสอบได้/สอบตกในเมนู 3.2.2 , 3.2.2.1 , 3.2.2.2 แทน หากทำพลาดย้ายออก ให้รีบย้ายเข้ากลับมาโดยใช้ข้อมูลเดิมรวมถึงวันที่เข้าเรียนให้ถูกต้องAdmin : admin admin   [แก้ไข]
11/10/2018 - 08:13

 

หน้า : 1