00001-6PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

การตรวจสอบบัตรประชาชนนักเรียนผิดหลักในระบบ ครั้งที่ 1

จากการตรวจสอบบัตรประชาชนนักเรียนในระบบพบว่ามีโรงเรียนที่กรอกบัตรประชาชนนักเรียนมาผิดเป็นจำนวนมาก ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่เขตเขตแจ้งโรงเรียนโดยด่วน โดยที่เจ้าหน้าที่เขตและโรงเรียนสามารถ login เข้าสู่ระบบแล้วดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่ต้องแก้ไขบัตรประชาชน ทำการส่งเมลแนบไฟล์มาดังนี้

1. แบบฟอร์มแก้ไขบัตรประชาชน
โหลดแบบขอแก้ไขบัตรประชาชน (ส่งเป็นไฟล์ excel เท่านั้น ห้ามถ่ายภาพหรือสแกนแบบฟอร์มส่งมา)
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ชัดเจน
3. แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้ส่งแบบฟอร์มแก้ไข

ส่งอีเมลมาที่ bopp.dmc@gmail.comAdmin : admin admin   [แก้ไข]
11/10/2018 - 08:13

 

หน้า : 1