00001-2PHP infoBoard V.7 Plus
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 310/2561 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา

[ Attach pdf File ]

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่ 310/2561
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
Admin : admin admin   [แก้ไข]
11/10/2018 - 07:58

 

หน้า : 1