PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00005Zoom in วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ประเด็น : ส่งเสริมคุณภาพแม่พิมพ์ของชาติ ด้วยนโยบาย "คูปองครู" admin [ 11/10/2018 - 08:05 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
00004#ท่องโลกการศึกษา ตอน: โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี2 admin [ 11/10/2018 - 08:04 - ดู 12 - ตอบ 0 ]
00003“คูปองครู” พัฒนาครูเพื่อพัฒนานักเรียน ผ่านไป 1 ปี เป็นอย่างไร admin [ 11/10/2018 - 08:03 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00002แบบสำรวจความต้องการเข้าฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ admin [ 11/10/2018 - 08:02 - ดู 12 - ตอบ 0 ]
00001สรุปยอดการสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 (18 – 24 ก.ค. 61) admin [ 11/10/2018 - 08:02 - ดู 13 - ตอบ 0 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 2