PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00005การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 11/10/2018 - 07:58 - ดู 31 - ตอบ 0 ]
00004อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 11/10/2018 - 07:57 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00003การรับชมถ่ายทอดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV admin [ 11/10/2018 - 07:57 - ดู 15 - ตอบ 0 ]
00002การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 11/10/2018 - 07:56 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00001การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 11/10/2018 - 07:56 - ดู 24 - ตอบ 0 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 2